18 november 2010

Bruce Springsteen - The Promise

Bruce Springsteen verkeerde in 1975 in topvorm. Met Born To Run had hij eindelijk de zo fel begeerde doorbraak naar een breed publiek afgedwongen (de plaat ging uiteindelijk zo’n zes miljoen keer over de toonbank) en Springsteen was klaar voor veel meer. Door een slepende rechtszaak zou dat meer pas in de zomer van 1978 komen. Het rauwe en donkere Darkness On The Edge Of Town bleek uiteindelijk een uitstekende opvolger van Born To Run en vormde de basis voor de verdere carrière van de man die sindsdien als The Boss door het leven zou gaan. In de drie jaar tussen Born To Run en Darkness On The Edge Of Town nam Springsteen veel meer op dan de tien songs die uiteindelijk terecht kwamen op Darkness On The Edge Of Town. Een deel van deze songs zou uiteindelijk terecht komen op The River, een deel werd bekend in de uitvoering van anderen (Because The Night door Patti Smith en Fire door The Pointer Sisters) en een deel bleef op de plank liggen. The Promise, de deze week verschenen heruitgave van Darkness On The Edge Of Town, doet een greep uit het materiaal dat nog op de plank lag en bevat twee cd’s met voor een belangrijk deel nog niet eerder uitgebrachte Springsteen songs. Springsteen fans die nog een besteding zoeken voor een dertiende maand of eindejaarsbonus kiezen uiteraard voor de meest uitgebreide versie van The Promise, waarin naast de twee cd’s met nieuw materiaal een geremasterde versie van Darkness On The Edge Of Town en drie DVD’s met een documentaire en veel (oud en nieuw) live materiaal zijn te vinden. Gelukkig is ook aan de wat minder daadkrachtige Springsteen fan gedacht, want The Promise is ook verkrijgbaar in een versie die alleen de nog niet eerder uitgebrachte songs bevat. Er valt voor niet al teveel geld verschrikkelijk veel te genieten. The Promise telt maar liefst 21 songs en het zijn allemaal songs die niet hadden misstaan op Darkness On The Edge Of Town. Het moet voor Springsteen vreselijk frustrerend zijn geweest dat hij drie jaar lang geen platen kon uitbrengen en anderen aan de haal gingen met de succesformule van Born To Run, maar het heeft geen negatief effect gehad op de muziek die hij gedurende deze periode maakte. Sterker nog, de 21 songs die op The Promise zijn terecht gekomen laten een gedreven muzikant horen die zoekt naar nieuwe muzikale en tekstuele wegen. Hoewel de songs inmiddels meer dan 35 jaar oud zijn (hier en daar is er overigens wel hoorbaar aan gesleuteld), klinkt vrijwel alles op The Promise actueel en urgent. The Promise is dan ook veel meer dan wat restjes uit een ver verleden. Het is misschien wel de ontbrekende schakel in het oeuvre van Bruce Springsteen (de missing link tussen Darkness On The Edge Of Town en The River) en op zijn minst een noodzakelijke aanvulling op Darkness On The Edge Of Town. Er verschijnen momenteel prachtige reissues, maar er zijn er niet veel die de geschiedenis herschrijven. The Promise doet dit wel en doet dit bovendien op buitengewoon imponerende wijze. Verplichte kost derhalve. Erwin Zijleman